Gjenbruk ikke tillatt

Familie Paguridae

Beskrivelse:
Hos eremittkreps mangler bakkroppen skall og er beskyttet av et tomt sneglehus. Hele krepsen kan også trekke seg inn i sneglehuset. Høyre klo er større enn den venstre.

Utbredelse:
Hele kysten, men varierer mellom artene.

Levevis og -sted:
Ofte i fjæresonen, men noe arter finnes dypere. Skifter sneglehus når den vokser. Rovdyr og åtseleter. Kan leve i symbiose med sjøanemone eller svamper.

Les mer