Gjenbruk ikke tillatt

Cerastoderma edule

Beskrivelse:
Kraftige, like skall med tydelige ribber. Kan bli opp til 5 cm stor. Fargen av skallene er kremhvit eller brunlig.

Utbredelse:
Hele kysten.

Levevis og -sted:
Finnes på sand, mudder og fin grus, fjæresonen og ned til noen meters dyp. Helt eller delvis nedgravd med ånderørene opp i vannet. Filterspisere.

Nytteverdi:
Spiselig.

Les mer