Gjenbruk ikke tillatt

Ensis arcuatus

Beskrivelse:
Hvite knivformede skall med brunt-gult ytre lag. Ryggsiden av skallet er nesten helt rett, mens buksiden er buet. Opptil 15 cm lang.

Utbredelse:
Fra Sørlandet til Troms.

Levevis og -sted:
Står loddrett nedgravd i sand eller grus, fra nederste del av fjæresonen til 40 meters dybde. Ånderørene stikker så vidt opp av sanden. Filterspiser.

Nytteverdi:
Spiselig

Les mer