Gjenbruk ikke tillatt

Arctica islandica

Beskrivelse:
Kraftige, brede og tunge skall. Ytre laget av skallen er brunlig/brunsvart. Kan bli opp til 12 cm stort og flere hundre år gammel (eldste individ som er funnet var 410 år).

Utbredelse:
Hele kysten.

Levevis og -sted:
Delvis nedgravd i sand eller mudder på få meters dyp. Filterspiser.

Nytteverdi:
Spiselig

Les mer