Gjenbruk ikke tillatt

Fucus vesiculosus

Beskrivelse:
15-70 cm lange skudd. Skuddene har flyteblærer som sitter parvis på hver side av midtribben. Kan på utsatte steder mangle blærer.</description>

Utbredelse:
Hele kysten.

Levevis og -sted:
På fast underlag i fjæresonen over eller sammen med grisetang. En av våre vanligste tangarter.

Les mer