Gjenbruk ikke tillatt

Fucus serratus

Beskrivelse:
30-60 cm lange skudd som er sagtannet i kanten og har kraftig midtribbe. Mangler flyteblærer.

Utbredelse:
Hele kysten.

Levevis og -sted:
På fast underlag fra lavvannslinjen og ned til et par meters dyp.

Les mer