Gjenbruk ikke tillatt

Pelvetia canaliculata

Beskrivelse:
Lysbrune 5-15 cm lange skudd. Den minste av tangartene i Norge. Skuddene mangler midtribbe og flyteblærer, men har formeringsorganer i skuddspissene store deler av året.

Utbredelse:
Fra Rogaland til Øst-Finnmark.

Levevis og -sted:
På fast underlag på beskyttede steder i øvre del av fjæresonen. Tangarten som vokser høyest oppe i tarebeltet og er avhengig av daglig tørrlegging.

Nytteverdi:
Har vært brukt som fôrtilskudd til sau og gris.

Les mer